29.11.15

Τοπογράφος Μηχ. Τ.Ε. με ειδίκευση σε Θέματα Τέχνης - Έτος 2005


Η Διδακτορική Διατριβή στα ΜουσικοEικαστικά γύρω από δύο δεκαετίες 2000 - 2020 με τίτλο " Τοπογράφος Μηχ. Τ.Ε. με ειδίκευση σε Θέματα Τέχνης - Έτος 2005 ", γύρω από την Ιδέα της Παλιάς Παράδοσης του Θεολογικού του Βόλου, της Τοπογράφου Μηχανικού Τ.Ε.,  Ελευθερίας Στίκουλου του Σωτηρίου ( ισχύον ΑΔΤ : AK418...), κατοχυρωμένο βάσει ΑΔΤ: ΑΙ308... ( προηγ. ΑΔΤ: Χ924...) στην ιδία (γεν. 3/8/87 - Βόλος) στην Ελληνική Δημοκρατία στην πόλη της Αθήνας, το έτος 2012 και διαρκείας 2005 – 2017, στο Θεολογικό επίπεδο, και στο έδαφος, περιλαμβάνει:

( οποιαδήποτε παραποίηση, παραβίαση του Πνευματικού Υλικού του Ιστολογίου διώκεται ποινικά απο την αρμόδια Νομοθετική του κράτους )

 
Περιεχόμενα
 

Δελτία τύπου εικαστικών εκθέσεων 2006 -2015 σε Βόλο - Αθήνα

Έντυπο αρχείο καταλόγων εικαστικών εκθέσεων και προσκλήσεων σε Βόλο - Αθήνα

Ελληνικά και ξένα περιοδικά, fanzines, αφίσες σε Βόλο - Αθήνα

271 Αυτοβιογραφικές, ψηφιακές, φωτογραφικές αναρτήσεις του www.ritsablue.blogspot.com 2009 - ...
 
Σύγχρονη Πειραματική Μουσική Παράδοση, Αυτοσχέδιοι χώροι Μουσικών Εκδηλώσεων σε Βόλο – Αθήνα
  
Ψηφιακό αρχείο θεωρητικού υλικού στα Εικαστικά σε Βόλο - Αθήνα

Έντυπο και ψηφιακό θεωρητικό υλικό για την Αρχιτεκτονική, Αρχαιολογία, Τοπογραφία, Μουσειολογία, Ιστορία Τέχνης, Φωτογραφία

Φωτογραφικό αναλογικό αρχείο για την περίοδο 2012 - 2015 σε Βόλο – Αθήνα
  
Εκπαίδευση και Βιβλία Τμ. Τοπογραφίας ΤΕΙ - Αθήνας 

Διαπίστευση δικαιωμάτων Τοπογράφου Μηχ. Τ.Ε. στο διάστημα 2011 - 2012
(Δογματική στη Διδακτορική Διατριβή )

Σεμινάρια και διαλέξεις στην Ελλάδα
  
Βιβλία και ψηφιακό αρχείο παιδικής τέχνης
  
CD, βινύλια, κασσέτες, ψηφιακό οπτικοακουστικό αρχείο


Ικανότητες

Σωματική λειτουργία με αντίληψη στις μουσικοεικαστικές συνθήκες, με συνδεκτικό σημείο την Τοπογραφία, ως βοηθητικό αντικείμενο. 

Ικανότητα ανάγνωσης μουσικών και εικαστικών έργων με βάση την ιστορικότητα τους στο χρόνο.

Δογματική γραφή και θεωρία

Φωτογραφική ικανότητα σύνθεσης, με αναλογικά μέσα, χωρίς επεξεργασία.

Τα "Απαγορευμένα" της Παράδοσης μου

Αθηναϊκή Δογματική ερευνητική για τη Σύγχρονη Πειραματική Μουσική και τις Παραδοσιακές Τέχνες.

Κριτική εικαστικών εκθέσεων από το 2005 έως το 2009 στην Αθήνα με την Παλιά Δογματική του Βόλου.

Κριτική αναλογικού φωτογραφικού αρχείου 2012 - 2015 μέσα από την ιστορική Δογματική του έτους 2012.

Κριτική εικαστικών και μουσικών έργων με αναφορά το έτος 2012.

Κριτική εικαστικών έργων με βάση τη λαογραφική Βορειοελλαδίτικη αισθητική.

 

Μελέτες
 
Μελέτη για τη συνεισφορά του Βολιώτικου νοικοκυριού - οικείου χώρου στην Ιστορία Τέχνης, στη διαπαιδαγώγηση και στην καλλιέργεια της Μουσικής, των Εικαστικών Τεχνών, βλ. περιπτώσεις του Κ.Δρυγιανάκη, Ελ.Στίκουλου και λοιπών στη Μαγνησία από τη δεκαετία του '70 μέχρι σήμερα.

Μελέτη για τον ιστορικό συνδυασμό Τοπογραφίας και Παραδοσιακών Τεχνών, Δογματικής αισθητικής με φέρον το άτομο.

Μελέτη για τη φτωχή κοινωνική αισθητική στα Εικαστικά και στη Μουσική απο το 2000 εώς το 2020.

Μελέτη για το συνδυασμό της Σύγχρονης Ηχητικής και Εικαστικής Πειραματικής Ελληνικής Δημιουργίας.

Μελέτη για το συνδυασμό διαμορφωμένου νέου χώρου, χρόνου, ηχητικής και εικαστικής δράσης μέσα σε δεδομένο χώρο. 

Μελέτη για τη χωροχρονική δυναμική σε δράσεις Μουσικής και Εικαστικών στην Αθήνα με σημείο αναφοράς τον Βόλο σε δεδομένους χώρους και χρόνους.

Μελέτη για το μουσικό ιδίωμα μέσα από την πολιτική της Πρωτοπορίας του Βόλου στις περιπτώσεις των Τίμου Αλεξανδρόπουλου, Νίκου Κυριαζόπουλου, Ευστάθιου Σίνου και Χρίστου Χονδρόπουλου. Ο Πάνος Αλεξιάδης ως ηχητική ο ίδιος μέσα από την πολιτική της Πρωτοπορίας του Βόλου.

Μελέτη για τη δημιουργία μιας σύγχρονης στέρεης εικαστικής αισθητικής με επιρροή στο Νεότερο και Θεολογικό ζωγραφικό στοιχείο του Βόλου.

Μελέτη για την προοδευτική της Νεότερης Μαγνησιώτικης Παιδικής Τέχνης ως στοιχείο συνεισφοράς στην καλλιέργεια της Σύγχρονης Τέχνης και Μουσικής δεκαετιών.

Μελέτη για τη δημιουργία μιας αισθητικής δογματικής και μη μέσα από τη γεωγραφική θέση τη δική μου και του Παγασητικού Κόλπου. 

Μελέτη για το στυλ στην επαρχία στη Δεκαετία του 2000 από το Βόλο στην Αθήνα διαμέσου των Ξάνθου Παπανικολάου και Ελευθερίας Στίκουλου.

Μελέτη για μια Underground καλλιτεχνική αίσθηση μέσα από την παρανοϊκή λογική του Νικόλα Μαλεβίτση και της Δισκογραφικής του, Absurd.


PhD, Διδάκτωρ Ευστάθιος Σίνος, Κοινωνιολογία Παντείου, MSc Goldsmiths College, PhD Saint Denis - Paris 8 / Θεολογικό επίπεδο - Δογματική/Διδακτορική 2012

 
Δογματική/Διδακτορική σύνδεση των " Θανάσης Χονδρός & Αλεξάνδρα Κατσιάνη " μέσω του εικαστικού έργου "Αγαπιόμαστε" με το Αθηναϊκό ζωντανό εικαστικό εγχώριο 2012, μέσω του www.ritsablue.blogspot.com., για την Θεολογική Δογματική των Ευστάθιου Σίνου - Ελευθερίας Στίκουλου, με δογματική στο Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας Κ.ΣΥ.Μ.Ε. στην Αθήνα.


Παρατήρηση: Σύμφωνα και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δογματικής/διδακτορικής κατά το 2012 ήταν λογική η εντύπωση και η άποψη ότι το δημοσιευμένο φωτογραφικό αρχείο του ιστολογίου (blog) στο σύνολο του αποτελεί αρχείο προσφοράς στο Θεολογικό επίπεδο και κατόπιν πολιτικής, δογματικής και θεολογικής λογικής και είναι στη δημόσια διάθεση για την πολιτική του παγκόσμιου Θεολογικού. 
 
 
(Λείπουν τα τελικά συμπεράσματα και οι ευχαριστίες σε όλο τον κόσμο και τους καλλιτέχνες που έχουν αγαπήσει κι έχουν βοηθήσει πραγματικά την υπογράφουσα.)
  

[ Η Ritsa Blue διακατέχεται απο μεγάλη απάθεια και αναισθησία, λόγω της μουσικόεικαστικής "δογματικής" της φάσης από το 2012 κι έπειτα. ]

Δική σας,

Ritsa BlueNo comments: