29.11.15


Η Διδακτορική Διατριβή στα Μουσικοεικαστικά δρώμενα γύρω από δύο δεκαετίες 2000 - 2020 με τίτλο " Τοπογράφος Μηχ. Τ.Ε. με ειδίκευση σε Θέματα Τέχνης - Έτος 2005 " γύρω από την Ιδέα της Παλιάς Παράδοσης του Θεολογικού του Βόλου της Τοπογράφου Μηχανικού Τ.Ε.,  Ελευθερίας Στίκουλου του Σωτηρίου ( ισχύον ΑΔΤ : AK4187..), κατοχυρωμένο βάσει ΑΔΤ: ΑΙ3087.. ( προηγ. ΑΔΤ: Χ9244..) στην ιδία (γεν. 3/8/87 - Βόλος) στην Ελληνική Δημοκρατία στην πόλη της Αθήνας, το έτος 2012 και διαρκείας 2005 - 2015 στο Θεολογικό επίπεδο, στη Δογματική, στην Πολιτική και στο έδαφος, περιλαμβάνει:

( οποιαδήποτε παραποίηση, παραβίαση του Πνευματικού Υλικού του Ιστολογίου διώκεται ποινικά απο την αρμόδια Νομοθετική του κράτους )
Περιεχόμενα
v  Δελτία τύπου εικαστικών εκθέσεων 2006 -2015 στην Αθήνα
v  Έντυπο αρχείο καταλόγων εικαστικών εκθέσεων και προσκλήσεων σε Αθήνα και Βόλο.
v  Ελληνικά και ξένα Περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες, fanzines, αφίσες εκδηλώσεων
v  271 Αυτοβιογραφικές, ψηφιακές, φωτογραφικές αναρτήσεις του www.ritsablue.blogspot.com 2009 - ...
v  Σύγχρονη Πειραματική Μουσική Παράδοση, Αυτοσχέδιοι χώροι Πειραματικών Εκδηλώσεων σε Βόλο – Αθήνα
v  Ψηφιακό αρχείο προσκλήσεων, δελτίων τύπου και θεωρητικού υλικού εκθέσεων
v  Συλλογή έντυπου και ψηφιακού θεωρητικού υλικού που αφορούν την Αρχιτεκτονική, Αρχαιολογία, Τοπογραφία, Μουσειολογία, Ιστορία Τέχνης, Φωτογραφία
v  Φωτογραφικό αναλογικό αρχείο για την περίοδο 2012 - 2015 σε Βόλο – Αθήνα
v  560 φάκελοι ψηφιακού προσωπικού φωτογραφικού αρχείου
v  Εκπαίδευση και Βιβλία Τμ. Τοπογραφίας Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΕΙ - Αθήνας

v  Δίπλωμα – Σύμβαση  ΕΣΠΑ Πρακτικής άσκησης κατοχύρωσης δικαιωμάτων επί πληρωμή  ως ασκούμενη Τοπογράφος Μηχ. σε Τεχνική Εταιρεία στην περιοχή της Κηφισιάς, του Ν. Αττικής, για το διάστημα 2011 - 2012. 

( Δικαιολογητικό δογματικό στη λογική της Διδακτορικής Διατριβής )

v  Παρακολούθηση σεμιναρίων και διαλέξεων στην Ελλάδα
v  Βιβλία και ψηφιακό αρχείο παιδικής τέχνης
v  CD, βινύλια, κασσέτες, ψηφιακό οπτικοακουστικό αρχείο

Ικανότητες

v  Σωματική λειτουργία με αντίληψη στις μουσικοεικαστικές συνθήκες, με συνδεκτικό σημείο την Τοπογραφία ως βοηθητικό αντικείμενο. 
v  Ικανότητα ανάγνωσης μουσικών και εικαστικών έργων με βάση την ιστορικότητα τους στο χρόνο.
v  Δογματική Γραφή
v  Φωτογραφική Ικανότητα σύνθεσης στο Θεολογικό επίπεδο, με αναλογικά μέσα, χωρίς επεξεργασία
v  Τα "Απαγορευμένα" της Παράδοσης μου
v  Αθηναϊκή Δογματική Ερευνητική για τη Σύγχρονη Πειραματική Μουσική και τις Παραδοσιακές Τέχνες.
v  Κριτική εικαστικών εκθέσεων από το 2005 εώς το 2009 στην Αθήνα βάσει παλιάς Δογματικής του Βόλου.
v  Κριτική αναλογικού φωτογραφικού αρχείου 2012-2015 μέσα απο την ιστορική παρελθοντική 2012.
v  Κριτική εικαστικών και μουσικών έργων με αναφορά το 2012.
v  Κριτική εικαστικών έργων με βάση τη λαογραφική Βορειοελλαδίτικη αισθητική.

Μελέτες


v  Μελέτη για τη συνεισφορά του Βολιώτικου νοικοκυριού -οικείου χώρου στην Ιστορία Τέχνης, στη διαπαιδαγώγηση και στην καλλιέργεια της Μουσικής, των Εικαστικών Τεχνών, βλ. περιπτώσεις του Κ.Δρυγιανάκη, Ελ.Στίκουλου και λοιπών στη Μαγνησία από τη δεκαετία του '70 μέχρι σήμερα.
v  Μελέτη για τον ιστορικό συνδυασμό Τοπογραφίας και Παραδοσιακών Τεχνών, Δογματικής αισθητικής με φέρον το άτομο.
v  Μελέτη για τη φτωχή κοινωνική αισθητική στα Εικαστικά και στη Μουσική απο το 2000 εώς το 2020.
v  Μελέτη για το συνδυασμό της Σύγχρονης Ηχητικής και Εικαστικής Πειραματικής Ελληνικής Δημιουργίας.
v  Μελέτη για το συνδυασμό διαμορφωμένου νέου χώρου, χρόνου, ηχητικής και εικαστικής δράσης μέσα σε δεδομένο χώρο. 
v  Μελέτη για τη χωροχρονική δυναμική σε δράσεις Μουσικής και Εικαστικών στην Αθήνα με σημείο αναφοράς τον Βόλο σε δεδομένους χώρους και χρόνους.
v  Μελέτη για τη δημιουργία μιας σύγχρονης στέρεης εικαστικής αισθητικής με επιρροή στο Νεότερο και Θεολογικό ζωγραφικό στοιχείο του Βόλου.
v  Μελέτη για την προοδευτική της Νεότερης Μαγνησιώτικης Παιδικής Τέχνης ως στοιχείο συνεισφοράς στην καλλιέργεια της Σύγχρονης Τέχνης και Μουσικής δεκαετιών .
v  Μελέτη για τη δημιουργία μιας αισθητικής δογματικής και μη μέσα από τη γεωγραφική θέση τη δική μου και του Παγασητικού Κόλπου. 
v  Μελέτη για το στυλ στην επαρχία στη Δεκαετία του 2000 από το Βόλο στην Αθήνα διαμέσου των Ξάνθου Παπανικολάου και Ελευθερίας Στίκουλου.
v  Μελέτη για μια Underground καλλιτεχνική αίσθηση μέσα από την παρανοϊκή λογική του Νικόλα Μαλεβίτση και της Δισκογραφικής του, Absurd.

PhD, Διδάκτωρ Ευστάθιος Σίνος, Κοινωνιολογία Παντείου, MSc Goldsmiths College, PhD Saint Denis - Paris 8 / Θεολογικό επίπεδο - Δογματική & Διδακτορική 2012

 Δογματική και Διδακτορική σύνδεση των " Θανάσης Χονδρός & Αλεξάνδρα Κατσιάνη" μέσω του εικαστικού έργου "Αγαπιόμαστε" με το Αθηναϊκό ζωντανό εικαστικό εγχώριο 2012, μέσω του www.ritsablue.blogspot.com., για την Θεολογική Δογματική των Ευστάθιου Σίνος - Ελευθερίας Στίκουλου.


(Λείπουν τα τελικά συμπεράσματα και οι ευχαριστίες σε όλο τον κόσμο και τους καλλιτέχνες που έχουν αγαπήσει κι έχουν βοηθήσει πραγματικά την R.B..)


[ Η υπογράφουσα διακατέχεται απο μεγάλη απάθεια και αναισθησία, λόγω της μουσικόεικαστικής "δογματικής" της φάσης από το 2012 κι έπειτα. ]

Δική σας,
Ritsa Blue

No comments: